Peeping Tom

Privacy is zo’n woord dat bij iedereen bekend is en toch nog voor veel onduidelijkheid zorgt. Hoe ver reikt het en tot hoever kunnen wij ons op onze privacy beroepen? Binnen een informatiemaatschappij zoals die van de 21steeeuw, waar het internet niet meer weg te denken is, lijken de grenzen van privacy toch heel snel […]

Kort geding: met gepaste spoed

Stiekem duurt een letselschadezaak best lang. Gelukkig geen twaalf jaar lang, zoals in een andere zaak wordt besproken, maar er gaan toch wel snel maanden overheen. Denk bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheidstelling alleen, die moet eerst de deur uit. Dan moet de verzekeraar deze nog beoordelen en toetsen om te kijken of sprake is van een […]

In de ban van de verzekeraar

Een van de belangrijkste aspecten binnen een letselschadezaak zijn de medische gevolgen die een ongeval heeft voor het slachtoffer. Dit is voor de verzekeraar belangrijk om inzicht te krijgen wat de schade is en voor het slachtoffer is dit het bewijs voor de geleden schade. Vaak wordt dit als een welles en nietes discussie ervaren, […]

Collectieve actie tegen Allergan

Collectieve Actie tegen Allergan

Bureau Clara Wichmann en Stichting SVS / Meldpunt Klachten Siliconen hebben hun handen ineengeslagen om de gedupeerden van Biocell borstimplantaten bij te staan in een collectieve actie voor schadevergoeding tegen farmaceut en producent Allergan. De vooraanmelding hiervan is gestart op 9 juli 2021 en patiënten die een Biocell borstimplantaat hebben worden ook opgeroepen om zich zoveel mogelijk […]

Letsel door borstimplantaten

Letsel door borstimplantaten

Nog altijd is het binnen de medische wereld een groot discussiepunt of borstimplantaten wel of niet gevaarlijk zijn. Dokters en onderzoekers kunnen het niet eens worden of siliconen borstimplantaten kankerverwekkend zijn of dat zij kunnen lekken met alle gevolgen van dien zoals bijvoorbeeld onze cliënte Tara die in mei 2021haar verhaal deed ook heeft ondervonden. Een […]