fbpx

Belangrijke zaken over Munten Letselschade

vragen en antwoorden

In Nederland is het zo geregeld dat de partij die aansprakelijk is voor het ontstaan van schade ook moet opkomen voor de kosten die worden gemaakt door de inschakeling van een gespecialiseerde advocaat. Dat betekent dat u een gespecialiseerde letselschadeadvocaat kunt inschakelen zonder dat het u iets kost.

De verzekeraar is verplicht om het slachtoffer zodanig tegemoet te komen dat die zoveel als dat kan in de situatie wordt gebracht als wanneer het ongeval niet was gebeurt. Dat betekent dat je als slachtoffer samen met je advocaat een denkoefening maakt waarbij je gaat vergelijken wat er nu anders is gegaan door het ongeval. Dan kom je meestal de volgende schadeposten tegen:

  • Verlies aan arbeidsvermogen is wat er minder aan inkomsten (zowel witte als zwarte inkomsten) binnenkomt door het ongeval. Als zelfstandige heb je vaak vrijwel direct te maken met teruglopende inkomsten terwijl je in loondienst vaak langer krijgt doorbetaald;
  • Huishoudelijke hulpschade ontstaat als je zelf als slachtoffer niet meer de huishoudelijke taken kunt uitvoeren die je voor het ongeval wel uitvoerde. Het kan zijn dat je professionele hulp inschakelt, maar ook als je partner of andere familie of vrienden taken overnemen moet de verzekeraar daar een vergoeding voor betalen;
  • Verlies aan zelfwerkzaamheid is niet meer in staat zijn om de klussen in en om het huis te doen en de gevolgende die dat heeft moeten worden vergoed. Denk hierbij aan het inschakelen van derden zoals een timmerman, schilder of tuinier danwel dat iemand uit je omgeving die taken overneemt;
  • Kosten voor persoonlijke verzorging door derden als je jezelf niet kan verzorgen;
  • Niet verzekerde medische kosten zijn kosten die niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Een bekend voorbeeld is de fysiotherapeut. Die zit niet in het basispakket en als er dan kosten worden gemaakt voor behandelingen bij de fysiotherapeut moet de aansprakelijkheidsverzekeraar die vergoeden;
  • Vervoerschade heeft te maken met extra kilometers die moeten worden gereden naar artsen en behandelaars, maar ook eventueel het aanpassen van een auto danwel het kopen van een andere auto als gevolg van het letsel;
  • Smartengeld is de vergoeding van alle gevolgen van het ongeval die niet op geld kunnen worden gewaardeerd, zoals pijn, verdriet en de tijd die je bezig bent met de gevolgen van het ongeval.

Dat kan gevolgen hebben voor de vergoedingsverplichting van de verzekeraar. Voor alle ongemotoriseerde verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en elektrischische fietsberijders geldt dat die altijd worden beschermd. Dat betekent in feite dat je altijd minimaal 50% van je schade vergoed krijgt. Als je hier vragen over hebt, bel dan vooral.

 

Als je zelf in een auto reed, dan kan het nog steeds mogelijk zijn, ook al heb je zelf schuld aan het ongeval, om je schade volledig vergoed te krijgen. Dan is het zaak om te kijken of er een SVI-verzekering dekking biedt. Dan kan in de meeste gevallen alle schade worden verhaald.

De inschakeling van Munten Letselschade kost u niets. Er is dus geen enkele reden om de zaak te melden bij een rechtsbijstandsverzekering. Alle rechten die de rechtsbijstandsverzekering geeft (zoals dekking voor extra kosten zoals kosten voor het procederen bij de rechtbank), worden door ons veilig gesteld. Het is uiteindelijk beter om direct na een ongeval een gespecialiseerde letselschadeadvocaat van Munten Letselschade in te schakelen, zodat vanaf het begin jouw belangen optimaal worden behartigd.

Dit is een zeer vervelende situatie, zeker als je nog steeds behandelingen ondergaat bij de dokter waarvan je vermoedt dat hij of zij een fout heeft gemaakt. Vaak is de eerste stap om je te wenden tot de klachtenfunctionaris. Dan krijg je in ieder geval inzage in alle stukken. We kunnen dan daarna een medisch adviseur inschakelen om te beoordelen hoe een en ander is gegaan en of aansprakelijkheid vastgesteld kan worden. Dat is maatwerk, dus bel vooral als je hier vragen over hebt.

Munten Letselschade kun je altijd bellen als je twijfels hebt over of je belangen optimaal worden behandeld. Wij nemen regelmatig zaken over van andere belangenbehartigers om vervolgens met het slachtoffer samen een strategie te bedenken om het optimale resultaat zo snel mogelijk te bereiken. Voor een second opinion mag je altijd bellen.