fbpx

We lossen het samen op

Overige aansprakelijkheden

Neem contact op met ons

Snelheid geboden!

Een ongeval kan vele gevolgen hebben, maar ook verschillende oorzaken. Munten Letselschade helpt slachtoffers, hun naasten, maar in voorkomende gevallen ook werkgevers die te maken krijgen met de gevolgen van het letsel dat daarbij is ontstaan door snel te zorgen voor een schadevergoeding. Snelheid is geboden omdat een slachtoffer in bijna alle gevallen direct financieel de klappen opvangt. De bedoeling is dat de aansprakelijke partij en meestal diens verzekeraar die klappen op gaat vangen. Daartoe is snelheid een van de meest belangrijke maar ook lastig te regelen aspecten omdat de partijen waar we mee te maken krijgen zoals verzekeraars van nature uit erg traag zijn. Door jarenlang opgebouwde (goede) contacten weten wij de juiste mensen op de juiste plek te vinden om die snelheid te realiseren.

Wij claimen voor jou kosteloos jouw schadevergoeding

Schade door het handelen van een ander

Wij helpen je schade te verhalen bij deze voorvallen

Letselschade is zowel de lichamelijke als geestelijke (immateriële) schade die een slachtoffer ondervindt. Wij kunnen je kosteloos helpen bij de volgende voorvallen:

 • Verkeersongevallen
 • Bedrijfsongevallen
 • Medische fouten
 • Ongevallen in het openbaar vervoer
 • Vliegtuigongevallen
 • Sport- en spelongevallen
 • Ski ongevallen
 • Ongeval met gebrekkig product
 • Ongeval met dier
 • Ongeval met kind

Daarnaast kan ook schade ontstaan die een geen gevolg is van letsel. Ook dan kunnen wij je helpen. Je kunt dan denken aan:

 • Een fout gemaakt door een advocaat of notaris
 • Een fout gemaakt door een accountant
 • Een fout gemaakt door een adviseur
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering die niet wil uitkeren
 • Andere verzekeringsgeschillen

“Het duurt vaak tien jaar om de schade van één dag te herstellen.”

Malesherbes

Ons actieplan

Ken je rechten

Je hebt recht op een vergoeding van schade waar een ander voor aansprakelijk is.  Wij helpen je bij het verhalen van deze schade. Neem vandaag nog contact met ons op. Wij bespreken dan wat volgens ons de beste strategie is om zo snel mogelijk een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen. Dat gaat als volgt.

01

We bespreken wat er is gebeurd

Een goed inzicht in de feiten is noodzakelijk om de juiste partij aansprakelijk te stellen.

02

Voor jou kosteloze hulp bij aansprakelijk stellen

Met een juridisch goed onderbouwd verhaal stellen we de verantwoordelijke(n) aansprakelijk voor jouw schade. Daar zijn voor jou geen kosten aan verbonden!

03

Na aansprakelijkheid komt schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid is erkend, dan begint ons werk pas echt. Dan pas kunnen we samen met jou de schade gaan begroten en zorgen dat je een rechtvaardige schadevergoeding krijgt.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik?

Bij een eerste gesprek weten wij al wel een inschatting te maken van de hoogte van de schadevergoeding, maar hoeveel vergoeding uiteindelijk noodzakelijk is om de schade op te vangen, dat laat zich pas na een tijdje zien. Maar al te vaak onderschatten slachtoffers de ernst van het letsel en de gevolgen op lange termijn. Wij waken ervoor dat slachtoffers worden afgescheept met een vergoeding die op korte termijn goed voelt, maar op lange termijn pijn doet!