fbpx

Peeping Tom

Privacy is zo’n woord dat bij iedereen bekend is en toch nog voor veel onduidelijkheid zorgt. Hoe ver reikt het en tot hoever kunnen wij ons op onze privacy beroepen? Binnen een informatiemaatschappij zoals die van de 21steeeuw, waar het internet niet meer weg te denken is, lijken de grenzen van privacy toch heel snel te verdwijnen. Een selfie hier, een Instagram filmpje daar, en zo weet iedereen wat je afgelopen weekend hebt gedaan. Zo ook in de uitspraak van 16 februari dit jaar in de rechtbank van Amsterdam.

Achtergrond

In de zaak draaide het om stiekem gemaakte filmpjes van mensen in kleedkamers, op het strand of mensen die lagen te zonnebaden in de achtertuin die online gepubliceerd zijn op een website waar meer filmpjes met expliciete inhoud worden gedeeld. De filmpjes kwamen online binnen via andere streamingwebsites of konden door de leden zelf op de website worden geplaatst. Hier golden wel een aantal voorwaarden volgens de website. Zo mochten de filmpjes geen inhoud bevatten die in strijd is met de maatschappelijke betamelijkheid, schade berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk zijn en ga zo door. De eigenaar van de website ging ervan uit dat hij als eigenaar van de website niet verantwoordelijk kon worden gehouden voor de inhoud van zijn website, daar de inhoud door de leden van de website werd bepaald. De belanghebbenden stelden dat wel sprake was van verantwoording en dat zij schade hebben geleden. 

Uitspraak

De rechter besloot als volgt: het mogelijk maken van het openbaar maken van het beeldmateriaal is voldoende. Gezien de aard van de website mocht de aanbieder ook niet zonder meer van uitgaan dat het beeldmateriaal rechtmatig verkregen was. Zodoende kon hij zich niet beroepen op een aansprakelijkheidsvrijstelling van een host. Had de aanbieder geen enkel idee gehad van de inhoud van de website dan was dat anders geweest. 

Schade?

De rechter oordeelde ook dat door het publiceren van het stiekem gefilmde beeldmateriaal de benadeelden die herkenbaar in beeld werden gebracht tot lustobject werden gemaakt. Uitgegaan mag worden dat dit schadelijk is voor de reputatie van de benadeelden in beeld en ook schadelijk is voor de persoonlijkheid. Het publiceren van dergelijke beeldmateriaal is dan ook onrechtmatig tegenover deze benadeelden die herkenbaar in beeld zijn. 

Conclusie

Privacy staat ook bij Munten Letselschade hoog in het vaandel. Bij ons zullen geen stiekeme filmpjes worden gemaakt of foto’s zonder jouw toestemming worden gedeeld. Wij nemen de privacy van onze cliënten serieus en doen alles om hun gegevens te beschermen, onze privacy statement kunt u op de website vinden. Benieuwd naar onze werkwijze neem dan contact op via [email protected] of bel 06-21152677.

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden