fbpx

We lossen het samen op

Smartengeld

Neem contact op met ons

Wat is Smartengeld?

Smartengeld is een financiële compensatie voor niet-economische schade zoals pijn en lijden, verlies van genot van het leven, of vermindering van de kwaliteit van leven die verband houden met letselschade. Het is bedoeld om de emotionele en psychische impact van het letsel te dekken en is daarom een aanvulling op de vergoeding voor medische kosten en verlies van verdienvermogen.

Hoe wordt smartengeld vastgesteld?

Er is geen vastgestelde formule voor het vaststellen van smartengeld. In plaats daarvan wordt het bepaald door rechters en schade-experts, die rekening houden met verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, de impact op het dagelijks leven, en de duur van het lijden.

We zoeken samen de aansprakelijke partij of partijen

Wat zijn enkele factoren die invloed hebben op het bedrag van smartengeld?

  • De ernst en duur van het letsel
  • De impact van het letsel op het dagelijks leven, waaronder werk, relaties en sociaal leven
  • De emotionele en psychische gevolgen van het letsel
  • Leeftijd en gezondheid voor het ongeval
  • De mate van schuld of verantwoordelijkheid van de dader
  • Hoe wordt smartengeld geclaimd?

 

Smartengeld is een belangrijk onderdeel van de compensatie voor letselschade, dat de emotionele en psychische gevolgen van het letsel dekt. Het vaststellen van het juiste bedrag van smartengeld vereist rekening houden met verschillende factoren en juridische hulp. Het claimen van smartengeld is een cruciale stap in het verkrijgen van de juiste compensatie en het op de juiste manier omgaan met de gevolgen van letselschade.

“De weldaden van een verzekering treden samen met het onheil aan het licht.”

Alain

Letselschade cases

Smartengeld Voorbeelden

Het is belangrijk op te merken dat elke letselschadezaak uniek is en dat de uitkomst afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder de aard en ernst van het letsel, de omstandigheden van het ongeval en de kwaliteit van de juridische vertegenwoordiging. Het verkrijgen van een second opinion kan echter helpen om een ​​zaak opnieuw te evalueren en de beste manier te vinden om een ​​rechtvaardige schadevergoeding te verkrijgen.

  • Een vrouw raakte betrokken bij een auto-ongeluk waarbij ze ernstig letsel opliep. Haar oorspronkelijke advocaat had een schadevergoeding geëist die niet voldeed aan de werkelijke kosten van de medische behandeling en de verloren inkomsten. De vrouw besloot om een second opinion te vragen en kreeg advies van een andere advocaat. Deze advocaat slaagde erin om een nieuwe zaak aan te spannen en een veel hogere schadevergoeding te eisen en te krijgen.
  • Een man was betrokken bij een bedrijfsongeval en liep ernstige verwondingen op. Hij schakelde een advocaat in om hem te helpen een claim in te dienen, maar de advocaat was niet in staat om een bevredigende regeling te bereiken met de tegenpartij. De man besloot om een second opinion te krijgen van een andere advocaat die gespecialiseerd was in letselschade. Deze advocaat was in staat om een nieuwe zaak aan te spannen en slaagde erin om een veel hogere schadevergoeding te krijgen.
  • Een vrouw was betrokken bij een verkeersongeval en liep ernstige verwondingen op aan haar nek en rug. Haar oorspronkelijke advocaat diende een claim in, maar slaagde er niet in om een ​​bevredigende regeling te bereiken met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij. De vrouw kreeg vervolgens een second opinion van een andere advocaat en deze advocaat besloot om een nieuwe zaak aan te spannen. Het resultaat was dat de vrouw een veel hogere schadevergoeding kreeg dan wat haar oorspronkelijke advocaat had voorgesteld.

01

We bespreken wat er is gebeurd

Een goed inzicht in de feiten is noodzakelijk om de aansprakelijke partij te benaderen.

02

Wij stellen de verantwoordelijke en diens verzekeraar aansprakelijk

Met een juridisch goed onderbouwd verhaal stellen we de verantwoordelijke(n) aansprakelijk voor jouw schade.

03

Na aansprakelijkheid komt schadevergoeding

Als de aansprakelijkheid is erkend, dan begint ons werk pas echt. Dan pas kunnen we samen met jou de schade gaan begroten en zorgen dat je een rechtvaardige schadevergoeding krijgt. 

Hoeveel schadevergoeding krijg ik?

Bij een eerste gesprek weten wij al wel een inschatting te maken van de hoogte van de schadevergoeding, maar hoeveel vergoeding uiteindelijk noodzakelijk is om de schade op te vangen, dat laat zich pas na een tijdje zien. Maar al te vaak onderschatten slachtoffers de ernst van het letsel en de gevolgen op lange termijn. Wij waken ervoor dat slachtoffers worden afgescheept met een vergoeding die op korte termijn goed voelt, maar op lange termijn pijn doet!

Een van de meest aan ons gestelde vragen is op hoeveel smartengeld een slachtoffer van een verkeersongeval recht heeft. Als je letselschade hebt opgelopen, heb je enerzijds recht op vergoeding van je materiële schade zoals bijvoorbeeld een compensatie van de daling van je inkomen (dat noemen wij verlies aan arbeidsvermogen), vergoeding van ingehuurde huishoudelijk hulp, gemaakte verzorgingskosten en aanpassingen in en om de woning. Maar je hebt ook recht op een smartengeldvergoeding: de vergoeding voor immateriële schade zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. Hoe smartengeld wordt begroot en op welke manier wij bij Munten Letselschade een zo hoog mogelijke smartengeldvergoeding vragen. 

Hoe begroot je een smartengeld vergoeding?

Ons wetboek zegt in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek dat immateriële schade vastgesteld moet worden naar billijkheid. Dat brengt ons niet veel verder, want wat voor de een billijk is, is voor de ander nog niet billijk. Ik denk dat het slachtoffer er bijna per definitie anders over denkt dan de verzekeraar. Smartengeld is een vergoeding voor niet zichtbare schade, althans in financiële zin. 

Van belang bij de begroting van het smartengeld is de ernst van het letsel, de gevolgen die dat letsel heeft en de leeftijd van het slachtoffer. Iemand die vanwege een dwarslaesie aan rolstoel of bed gebonden is, heeft (althans daar gaan we bij het betroten van smartengeld vanuit) meer leed dan iemand die een gebroken been heeft en na 12 weken weer zo goed als vanouds aan het leven deelneemt. Als je hele leven overhoop ligt door een ongeval, zoals bijvoorbeeld omdat je jouw eigen bedrijf moet stoppen of ander werk moet zoeken, geeft dat ook recht op een hoger smartengeld dan als je eigenlijk verder kunt leven als voorheen. Ten slotte is leeftijd van belang. Dat klinkt misschien gek, maar iemand van 16 moet met hetzelfde letsel langer lijden dan iemand van 60 jaar. Bij de eerste is misschien een smartengeld van € 40.000,00 billijk en bij de tweede een vergoeding van € 25.000,00.

Daarmee hebben we wel wat handvatten, maar hoe vind je nu in een concrete zaak het billijke smartengeld? Zoals gezegd, vindt de verzekeraar vaak een lager bedrag billijk dan het slachtoffer. Daarvoor is een oplossing: uitspraken van rechters over het smartengeld geven een richting aan. Als je er niet uitkomt met de verzekeraar, dan leg je de vraag naar de omvang van het smartengeld voor aan de rechter. Die doet dan een uitspraak over wat billijk is in die specifieke situatie. Deze uitspraken van rechters over het smartengeld worden gebundeld door de ANWB in de zogenaamde Smartengeldengids. Hier kun je die gids vinden. 

Hoe zorg je voor een zo hoog mogelijke smartengeldvergoeding

Geld maakt alles goed, zeker leed niet. Maar een smartengeldvergoeding kan wel voelen als genoegdoening of erkenning. Daarnaast geeft geld achter de hand hebben ook een gevoel van rust. In beginsel staan verzekeraar en slachtoffers tegenover elkaar bij het begroten van de immateriële schade. De rechters in Nederland (wellicht door de Calvinistische achtergrond van Nederland) zijn erg zuinig bij het begroten van smartengeld. In een volgend artikel zal ik wat schrijnende voorbeelden noemen. 

De belangrijkste strategische oplossing voor een hoger smartengeld is om zoveel mogelijk van het ‘leed’ uit het smartengeld te halen en er materiële schade van te maken. Een voorbeeld verduidelijkt veel: stel dat iemand letsel aan zijn been heeft en daardoor zegt niet meer met zijn camper op vakantie te kunnen. Dan kun je dat ‘leed’ in het smartengeld meenemen. Dan komt er misschien een paar € 100,00 bij. Je kunt ook van dit leed materiele schade maken door te stellen dat er een aangepaste camper moet komen zodat het slachtoffer alsnog met een camper op vakantie kan. Dat is misschien duurder, maar stelt het slachtoffer wel in staat meer te leven als voor het ongeval. En daartoe is de verzekeraar verplicht. Het resultaat hiervan is dat het smartengeld amper lager wordt, maar het slachtoffer wel weer op vakantie kon zoals voorheen. 

Daarnaast is het een kunst de juiste rechterlijke uitspraak te vinden om het smartengeld zo hoog mogelijk te presenteren. In een volgend artikel zal ik hier een voorbeeld van geven. Houdt onze social media en website hiervoor in de gaten!

Heb jij letsel opgelopen en wil je graag dat Munten Letselschade je helpt bij het krijgen van een schadevergoeding? Neem dan contact met mij op