fbpx

PTSS en letselschade

PTSS en Letselschade

Zeker de laatste jaren wordt steeds vaker aan slachtoffers van een verkeersongeval de diagnose PTSS (Post Traumatisch Stress-stoornis) ofwel in het Engels PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) medegedeeld. Maar wat is dat eigenlijk? Wat zijn de kenmerken en welke behandelingen zijn er? En als die behandelingen niet (helemaal) de klachten wegnemen: hoe wordt daar dan in de letselschadezaak mee omgegaan? Deze vragen beantwoorden wij in ons nieuwe blog. Als je het vermoeden hebt dat je PTSS klachten ervaart, neem dan zo snel mogelijk contact op met je huisarts!

Hoe PTSS ontstond

Een van Nederlands’ bekendste psychiaters, de heer Bastiaans, hielp overlevenden van de Duitse concentratie- en vernietigingskampen. Deze mensen hadden de meest vreselijke gruweldaden meegemaakt, maar toch functioneerden deze redelijk tot goed en waren er weinig klachten merkbaar. In de loop van de jaren ontstonden er echter vrij ernstige symptomen en klachten die steeds meer toenamen. Die klachten vertoonden één duidelijke overeenkomst: er was sprake van herbeleving van het trauma. Men vermeed ook alles wat aan het trauma deed denken en er ontstond een grote prikkelbaarheid. Dit ziektebeeld werd in het begin Survivor Syndrome genoemd. Weer later bleken deze klachten ook te ontstaan bij mensen die te maken hadden gekregen met seksueel geweld, een natuurramp, geweldsmisdrijven of een vliegramp. Internationaal werd er derhalve gekozen voor de naam PTSS. 

Wat zijn de kenmerken van een PTSS?

De term ‘post traumatisch’ geeft het eerste kenmerk al aan: er is sprake geweest van een trauma. Dat is vaak een levensbedreigend gevaar of een bedreiging van iemands fysieke of geestelijke integriteit geweest. Vaak speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van PTSS een sterk gevoel van onmacht die is gevoeld tijdens het gevaar, je hebt je niet kunnen verdedigen. Als je terugdenkt aan wat er gebeurde wordt je overmand door emoties en dat wil je niet. 

Er is ondanks dat men dat probeert te voorkomen bij mensen met PTSS sprake van herbeleving in nachtmerries of dissociatie (plotseling het gevoel krijgen dat het opnieuw wordt ervaren). 

Vaak slapen slachtoffers slecht, zijn ze prikkelbaar en hebben ze cognitieve klachten zoals geheugen- en concentratieproblematiek. 

Nogmaals: als je mogelijk te maken hebt met de gevolgen van een PTSS, neem dan vooral contact op met de huisarts voor een verwijzing naar een psycholoog of psychiater die daadwerkelijk de diagnose kunnen stellen op grond van de DSM V criteria en behandeling kunnen inzetten.

Welke behandelingen zijn er bij PTSS?

De meest toegepaste behandelingen bij PTSS zijn cognitieve gedragstherapie en EMDR. Bij het eerste gaat men ervan uti dat de klachten verband houden met de gedachten die je hebt in bepaalde situaties en die je stemming en gedrag beinvloeden. Het is niet de situatie die de klachten veroorzaakt, maar de manier waarop je er over denkt. De bedoeeling is door erover te praten je gevoelens bij de siutatie realistischer en evenwichtiger te maken.

Bij EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing) is sprake van een heel ander soort therapie. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. De behandelaar vraagt tijdens de therapie terug te denken aan de traumatische gebeurtenis, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Primair om zo meer informatie te vergaren over wat er is gebeurd, en hoe dat is beleefd. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Tegelijkertijd zal de therapeut het slachtoffer afleiden. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden. Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut vraagt dan welke gedachten naar boven komen. De EMDR- procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Als het goed is verdwijnen de angstige gevoelens na een aantal behandelingen. Dan heb je niet meer de meest hevige klachten als je terugdenkt aan bijvoorbeeld het verkeersongeval.

PTSS en letselschade

 Bij Munten Letselschade hebben we met enige regelmaat clienten die geconfronteerd zijn met een PTSS. Dat kan zijn door een verkeersongeval, door een arbeidsongeval, maar ook militairen, agenten of zorgpersoneel die tijdens hun werk met gruwelijke of bedreigende omstandigheden worden geconfronteerd. Uiteraard volgen wij de medische behandelsector, als advocaten kunnen wij immers niet mensen beter maken. Wel kunnen we zorgen dat onze clienten op de juiste plek terechtkomen, want de ene psycholoog is de andere niet. Een PTSS heeft gevolgen op veel vlakken. Als je niet slaapt, functioneer je slecht en worden de klachten soms erger. Een ogenschijnlijk klein ongeval kan daardoor al grote gevolgen hebben. Vaak is het een strijd om dat bij de aansprakelijke partij duidelijk te maken, maar als de communicatie snel en voortvarend wordt opgepakt, dan kan de verzekeraar daar niet omheen.

De meest gebruikte therapie is EMDR. Je moet echter wel mentaal klaar zijn om die therapie te doen, want zoals gezegd moet je helemaal terug naar de gebeurtenis. Zeker voor bijvoorbeeld een minderjarig slachtoffer kan dat enige tijd duren. De aansprakelijke partij kan je niet zomaar verplichten de therapie op te starten. Het heeft immers ook geen zin dat te doen als je er niet klaar voor bent. 

In sommige gevallen werkt EMDR of cognitieve gedragstherapie niet. Dan kan het zijn dat je de rest van je leven bepaalde zaken vermijdt (zoals autorijden). Dat is erg vervelend, maar ook daar kan in de letselschadezaak een passende oplossing voor worden gezocht. PTSS is al vervelend genoeg, het is niet de bedoeling dat je daar als slachtoffer ook nog de financiële consequenties van draagt. 

Conclusie

Heb jij PTSS of ander letsel opgelopen en wil je graag dat Munten Letselschade je helpt bij het krijgen van jouw schadevergoeding, neem dan contact op via wouter@muntenletselschade of bel naar 06-21152677.

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden