fbpx

Sinterklaas schenkt schadevergoeding voor huishoudelijke hulp

Sinterklaas Schadevergoeding

Op pakjesavond in 2008 kreeg een vrouw een bijzonder geschenk: vergoeding van de huishoudelijke hulptaken die haar man van haar had overgenomen als gevolg van de beperkingen die zij had. Voor letselschade advocaten is schadevergoeding voor huishoudelijke hulp een terugkerend discussiepunt. Waarom dit 5 december arrest (dat je hier kunt teruglezen) belangrijk is voor het verkrijgen van een schadevergoeding van deze schadepost, leggen we in dit blog uit.

Vooraf: wat was er gebeurd

Tijdens een bevolkingsonderzoek in januari 1994 werd er bij een vrouw een knobbel in haar linkerborst ontdekt. Om die reden werd begin februari 1994 een echo gemaakt en een punctie verricht in het ziekenhuis. Op 18 februari is deze vrouw geopereerd en is niet alleen de tumor verwijderd, maar ook de niet eerdergenoemde lymfeklieren in de oksel. Later bleek dat deze niet verwijderd hadden moeten worden. Het ziekenhuis is aansprakelijk gehouden voor deze medische beroepsfout en moet de schade vergoeden die het gevolg is van het verwijderen van de lymfeklieren.

Schadevergoeding voor huishoudelijke hulp

Een van de meest door letselschadeadvocaten geclaimde schadeposten is de schade voor huishoudelijke hulp. In sommige gevallen wordt er een (al dan niet professionele) derde ingeschakeld, maar in veel gevallen worden de taken overgenomen door de partner of vrienden en familie. Dat laatste weer vaak zonder dat daar een vergoeding voor wordt betaald. Toch krijgt het slachtoffer een schadevergoeding voor deze uren en dat is (mede) te danken aan dit arrest.

Van belang is om vast te stellen (om voor vergoeding in aanmerking te komen) welke taken het slachtoffer niet meer kan verrichten. In de zaak bij de Hoge Raad was hiervoor een tweetal deskundigen ingeschakeld die (kort gezegd) hadden aangetoond dat het slachtoffer zware huishoudelijke taken niet meer kon verrichten. In totaal werden 9 uur taken per week overgenomen door de partner. 

Het gerechtshof had geoordeeld dat de werkzaamheden waar normaal gesproken geen professionele hulp voor wordt ingeschakeld, niet voor vergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad stelt voorop dat de benadeelde zoveel mogelijk in de situatie moet worden gebracht waar deze zou zijn geweest zonder ongeval. Daarna wordt het oordeel van het gerechtshof bevestigd.

De Hoge Raad spreekt

Verder geeft de Hoge Raad nog mee dat niet alleen in gevallen van zware beperkingen deze schade vergoed hoeft te worden. Het gaat om de taken waarvan het normaal en gebruikelijk is dat hiervoor professionele hulp wordt ingeschakeld. Dit wordt niet anders indien de werkzaamheden worden verricht door personen die daarvoor geen rekening kunnen sturen. Dit betekent dat het slachtoffer zelf mag kiezen of hij of zij iemand uit de nabijheid of een professionele derde inschakelt.

Geniet van pakjesavond 

Wij wensen iedereen een heerlijk avondje, hopelijk zonder ongelukken. Heb je echter letsel opgelopen en wil je graag in contact komen met een letselschadeadvocaat bel dan 06-21152677 of stuur een e-mail naar [email protected]

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden