fbpx

Een uitgemolken burenruzie

burenruzie

Gelukkig houden we ons bij Munten Letselschade niet bezig met burenruzies. Soms is het echter interessant en zinvol een kijkje te nemen bij andere rechtsgebieden om te zien hoe daar door rechters wordt omgegaan met ingewikkelde kwesties waarbij menselijke emoties een belangrijke rol spelen. Want dat is in letselschadezaken een van de lastige aspecten. Het (emotionele) slachtoffer staat tegenover een grote zakelijke verzekeraar. De kunst die een goede letselschadeadvocaat moet beheersen is om bij die grote verzekeraar het menselijke verhaal over het voetlicht te brengen. 

Wat voorafging

Terug naar de casus. We kennen allemaal de uitzendingen van de rijdende rechter over burenruzies. Vreselijk om soms te zien onder welke omstandigheden mensen moeten leven met elkaar. Regelmatig geldt echter ook: waar er twee vechten, hebben er twee schuld. Ook in de zaak waar de rechtbank Rotterdam op 25 november 2020 uitspraak deed (hier is deze terug te lezen).

Voorafgaand aan deze procedure hadden de buren uit Middelharnis elkaar al eens eerder in rechte betrokken, omdat een van de buren duivenhokken had geplaatst tegen de erfgrens tussen de woningen en in die hokken wedstrijdduiven hield met alle werkzaamheden en geluiden van dien. 

In die eerste rechtsgang werd de buurman met de duiven gehouden om een aantal regels te volgen (met name gericht op wanneer hij de duiven mocht uitlaten en hoe vaak hij ze mocht lokken). Dit alles om geluidsoverlast te beperken.

The Saga Continues: 6 DVD’s met bewijs van duivenoverlast

Hiermee was de zaak echter nog niet klaar. De zaak bij de rechtbank Rotterdam wordt aangebracht door de buren van de duivenman met 6 DVD’s vol met foto’s, beeld- en geluidsopnamen. Ze stellen dat de buurman de voorwaarden van de rechter heeft geschonden en eisen dat de buurman moet stoppen met zijn duiven en € 1.000,00 dwangsom per dag dat hij het vonnis niet naleeft. 

Tegelijkertijd eist de buurman dat hij iets meer mag dan de strenge regels van het gerechtshof gewoonweg omdat ze niet passend zijn bij de werkzaamheden die hij voor zijn hobby moet verrichten. Daarnast wil hij dat de buren stoppen hem lastig te vallen met camera’s en andere opnameapparatuur en vordert een schadevergoeding voor schending van zijn privacy. 

De rechter maakt overal korte metten mee

De rechter begint met de beantwoording van de vraag wanneer er sprake is van onrechtmatige hinder. Uitgangspunt is dat partijen een zeker mate van hinder van elkaar hebben te dulden. 

De buren zonder duiven zien hun vorderingen gestrand, omdat de rechter van oordeel is dat uit de beelden niet blijkt dat er sprake is van stelselmatig schenden van de regels die het gerechtshof had opgelegd. De beelden en de geluidsopnames zijn daarvoor te onbeduidend. 

De buurman met zijn duiven krijgt nog wel wat meer tijd voor het laten vliegen van de duiven en het uitschrapen van de hokken. Maar tot schending van het recht op privacy van deze buurman komt de rechter niet, omdat op de beelden eigenlijk geen personen zichtbaar zijn. Dat zou anders zijn als er een permanente camera-instelling zou zijn geplaatst. 

Conclusie

Burenruzie is iets waar we ons bij Munten Letselschade (gelukkig) niet bezighouden. Deze uitspraak geeft echter wel goed weer hoe mensen elkaar jarenlang het leven zuur kunnen maken en dat de rechter toch in staat is daar doorheen te prikken en een uitspraak te formuleren die volgens ons recht doet aan het maatschappelijk belang om elkaar (ook in deze tijden dat we veel meer thuis zijn) wat ruimte te geven. Dat doet niets af aan het feit dat het soms zeer storend kan zijn wat er in je omgeving gebeurt. 

Heb je een vraag over dit blog of het je letsel opgelopen en zou je graag willen weten hoe wij jou kunnen helpen om te krijgen waar je recht op hebt? Bel dan met 06-21152677 of [email protected]

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden