fbpx

Boze rechter: advocaten moeten overleggen!

rechter boos

Rechters worden benoemd om geschillen te beslechten. Als partijen er niet met elkaar uitkomen, wordt een rechter ingeschakeld om een oplossing te bieden. Dat gebeurt op alle rechtsgebieden. Een letselschade advocaat procedeert in de regel weinig, omdat wij gewend zijn te onderhandelen en op die manier buiten de rechter om de optimale schadevergoeding voor onze clienten te behalen. Procederen bij een rechtbank is daarnaast tijdrovend en kostbaar. Verder heb je uiteindelijk de uitkomst veel minder in de hand dan als je in onderling overleg tot een oplossing komt.

Gedragsregel 5

Maar er speelt nog iets. Letselschadeadvocaten zijn net als andere advocaten gehouden aan gedragsregels. Gedragsregel 5 schrijft voor: “De advocaat dient voor ogen te houden dat een regeling in der minne veelal de voorkeur verdient boven een proces.” Wij moeten dus zoveel mogelijk proberen een gang naar de rechter te voorkomen.

Procederen terwijl partijen het eigenlijk over bijna alles eens zijn: geen goed idee!

In het personen- en familierecht is procederen veel meer aan de orde van de dag. Dat brengt mij bij de zaak van de rechtbank Oost-Brabant waar op 14 december 2020 beschikking in werd gewezen (lees de beschikking hier terug). De inhoud is voor ons blog niet zo van belang. Het ging in het kort om een zaak aangespannen door een vader die een bepaalde omgangsregeling met zijn kinderen vordert. De moeder reageert daarop in een verweerschrift en blijkt zich eigenlijk in vrijwel alle verzoeken te kunnen schikken. Tijdens de zitting blijken ze ook alle andere punten in onderling overleg te hebben opgelost.

Tot zover geen probleem zou je denken. De rechter denkt daar echter heel anders over en geeft de advocaten onder uit de zak. De proceshouding van de advocaten wordt kwalijk genoemd. De rechtbank schrijft in haar beschikking op:

Daarnaast is ook sprake van een ander ongewenst neveneffect. Beide advocaten zijn werkzaam in het arrondissement Oost-Brabant en weten derhalve (of zouden, mede gelet op het aanvangsmoment van deze procedure, moeten weten) dat de rechtbank te kampen heeft met behoorlijke achterstanden. Door ervoor te kiezen deze zaak niet onderling te regelen – wat evident eenvoudig mogelijk was en waartoe advocaten op grond van gedragsregel 5 in beginsel ook gehouden zijn – maar het te laten aankomen op de mondelinge behandeling houden de advocaten zo schaarse zittingscapaciteit bezet. Andere rechtzoekenden moeten nu langer wachten op een mondelinge behandeling terwijl de noodzaak voor een mondelinge behandeling in deze zaak ontbrak als de zaak op voorhand zou zijn geregeld. Zeker in deze tijd, waarin de Coronacrisis zorgt voor nog meer achterstanden, hebben de rechtspraak en de advocatuur een gezamenlijke verantwoordelijkheid, ook zaaksoverstijgend, om ervoor te zorgen dat alle rechtzoekenden zo goed en snel als mogelijk geholpen worden. In dat kader is het helpend als advocaten tijdig het overleg zoeken, in ieder geval ruimschoots voordat een zaak voor een mondelinge behandeling wordt gepland, maar ook in de aanloop naar een mondelinge behandeling. Wanneer op enig moment een mondelinge behandeling niet meer nodig is vanwege een bereikte overeenstemming is dat niet alleen prettig voor de partijen maar kunnen andere rechtzoekenden eerder worden geholpen en wordt het voor de rechtbank eenvoudiger achterstanden in te lopen. De rechtbank doet dan ook een dringend beroep op de advocatuur om in overleg te blijven met elkaar, in elk stadium van het geding, om een minnelijke regeling te beproeven en de rechtbank bij het bereiken daarvan zo spoedig mogelijk te informeren.

Conclusie

Bij Munten Letselschade zoeken we eigenlijk altijd naar de minnelijke oplossing. Alleen als dat echt niet kan, zoals in principiële meningsverschillen over aansprakelijkheid of langdurige discussies over causaal verband, wordt de rechter benaderd. Maar dan wel met een concrete vraag en een concrete oplossing in het vizier. Niet zomaar. Want procederen is zoals gezegd kostbaar en tijdrovend. Deze rechter trekt wel erg fel van leer, maar ik denk dat de meeste lezers zich hier wel iets bij kunnen voorstellen. Iedereen heeft het zwaar om werk en privé te combineren in deze tijden en dan wil je het liefst je aandacht besteden aan zinvolle taken.

Heb jij een vraag over dit blog, of ben je benieuwd hoe wij bij Munten Letselschade een optimale schadevergoeding voor jou regelen en of dat kan zonder daarbij naar de rechter te stappen: bel dan met 06-21152677 of stuur een e-mail naar [email protected].

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden