fbpx

Letselschade bij obstacle run

Obstacle run ongeval

Iedereen heeft er inmiddels wel eens van gehoord en zelf heb ik ook geregeld (zelfs met mijn dochters) meegedaan: een obstacle run. Ieder jaar wordt in Valkenburg de Cavemanrun georganiseerd: dat is een haardloopevenement waarbij de deelnemers onderweg obstakels tegenkomen. 

In 2016 gaat het mis bij een deelneemster: bij de laatste sprong op een ‘big airbag’ breekt het letselschade slachtoffer haar been. Is de organisator daarvoor door de letselschadeadvocaat aansprakelijk te houden? In dit blog bespreek ik niet alleen dit ongeval, maar ook wat wij in het aansprakelijkheidsrecht het sport- en spelrisico noemen. Daarnaast staan we ook nog even stil bij de algemene voorwaarden van dit evenement. Wil je het vonnis van de rechtbank Limburg van 25 november 2020 teruglezen, dan kan dat hier.

Sport- en spelsituaties in het aansprakelijkheidsrecht

Iedereen die deelneemt, weet eigenlijk wel dat hij een bepaald risico loopt. Dat is ook een gedeelte van het plezier. Eigenlijk is dat met heel veel sport- en spelsituaties zo. Als je voetbalt, weet je dat je een tackle kunt verwachten. Bij hockey vliegt er een bal hard in het rond en bij turnen kun je lelijk terecht komen. Al deze activiteiten worden in het aansprakelijkheidsrecht onder de ‘sport- en spelsituaties’ genoemd en áls je bij deze activiteiten letsel oploopt, dan geldt er een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Dat betekent dat een ander (een andere deelnemer of een organisator) pas als de letselschadeadvocaat ernstig verwijtbaar handelen of nalaten aannemelijk kan maken, aansprakelijk is. Deze zijn niet verantwoordelijk voor het risico dat je zelf hebt geaccepteerd toen je aan de sportactiviteit begon. Hoe dat in deze casus uitviel, lees je verderop. 

Algemene voorwaarden: deelnemen op eigen risico

In de algemene voorwaarden van het evenement stond het volgende opgenomen:

“Artikel 2: Deelname

2.1.

Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het onderstaande reglement:

2.2.

Deelname aan de Desperados Caveman Run is geheel op eigen risico.

De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld uiterlijk twee weken voor datum van het Evenement volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

(…)

3.3

(…) De deelnemer is zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. De deelnemer waakt over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers. 

3.4.

De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer. 

Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie opvolgen. (…)”

De eerste vraag die de rechter moest beantwoorden was of deze algemene voorwaarden van toepassing waren. De rechter oordeelt dat dat zo is. De partner van het letselschade slachtoffer heeft het kaartje gekocht en was daartoe gemachtigd door de echtgenote. 

Dan komt de vraag of de algemene voorwaarden zijn te vernietigen op grond van artikel 6:233 sub b BW. Daar staat kort gezegd in dat de algemene voorwaarden wel makkelijk toegankelijk moeten zijn. Er was wel een button op de website dat je akkoord ging met de algemene voorwaarden, maar niet een link om op te klikken om ze te bekijken. Ze stonden wel op de website. Dat is voldoende volgens de rechtbank.

Dan is het de vraag of de exoneratie van aansprakelijkheid voor ongevallen of schade wel door de beugel kan. Op grond van artikel 6:233 aanhef en onder a BW wordt een dergelijk beding onredelijk bezwarend geacht door de verhouding van de particulier tegen de bedrijfsmatig gebruiker. Er is dus sprake van een wettelijk vermoeden dat dit artikel niet geldig is in dit geval. 

Oorzaak van het ongeval

De letselschadeadvocaat heeft de stelling ingenomen dat er te weinig lucht in de airbag zat, waardoor de val onvoldoende werd opgevangen en ze daardoor haar been brak. Daarmee is de zorgplicht geschonden door Cavemanrun B.V. Die betwisten dat.

Er zijn enkele getuigenverklaringen overgelegd door het letselschade slachtoffer waarin stond dat zij bij haar val de grond heeft geraakt. De rechtbank vindt dat onvoldoende. Ook kan dan dus niet worden vastgesteld dat het been is gebroken, doordat ze de grond heeft geraakt. Het letselschadeslachtoffer krijgt de opdracht om te bewijzen dat er te weinig lucht in zat. De rechtbank oordeelt hier dus niet over.

Eigen schuld

Wel gaat de rechtbank nog in op mogelijk eigen schuld van het letselschade slachtoffer, omdat ze vrijwillig aan een dergelijk toch gevaarlijke activiteit heeft deelgenomen. De rechtbank is van oordeel dat het slachtoffer had kunnen weten dat ze een risico nam, maar dat áls de organisator aansprakelijk is, de schade voor 1/3e voor rekening van het slachtoffer moet blijven.

Conclusie

Deze zaak is nog niet voorbij. Al zal het lastig zijn voor het letselschade slachtoffer om nu nog aan te tonen dat er toen een gebrek zat in het springkussen of dat er te weinig lucht in zat. Hoe de rechtbank omgaat met de algemene voorwaarden en eigen schuld is wel aardig om te lezen. 

Ben jij het slachtoffer van een ongeval en heb jij letsel opgelopen. Neem dan vooral contact op met ons via [email protected] of 06-21152677. 

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden