fbpx

Een foto plaatsen van je kleinkind op Facebook: mag dat?

schending privacy

Zeer recent heeft de rechtbank Gelderland zich over een zeer pijnlijke kwestie moeten buiten. Het kort geding vonnis is hier terug te vinden. In het navolgende zal ik kort de omstandigheden van het geval toelichten en daarna de regelgeving bespreken die hier van toepassing is. Uiteindelijk komen we bij de moeilijke beslissing die de rechter heeft moeten maken.

Gescheiden ouders en een kleinkind dat bij de oma verblijft

In dit geval gaat het om 3 minderjarige (jonger dan 16 jaar oud) kinderen waarvan de vader en moeder gezamenlijk gezag hebben over het oudste kind en over de andere twee kinderen de moeder alleen het ouderlijk gezag heeft. 

In een periode van april 2012 tot april 2019 (dus 7 jaar!) heeft het oudste kind bij de oma en haar echtgenoot gewoond. Daarna is het kind bij de vader gaan wonen. Oma heeft in die periode foto’s van alle 3 de kleinkinderen op Facebook geplaatst.

De moeder van de kinderen wil niet dat er foto’s van haar kinderen op de Facebookpagina van de oma verschijnen en doet aangifte bij de politie. De politie probeert de kwestie op te lossen, maar dat helpt niet. Dan neemt de moeder een advocaat in de hand die in de juridische pen klimt. De oma kreeg tot 5 maart 2020 om al haar foto’s van de kleinkinderen van haar website te halen. Een opvallend detail is dat de vader per WhatsApp bericht ook aan de moeder heeft laten weten dat hij niet wil dat zijn moeder foto’s van de kinderen op Facebook plaatst.

De rechter komt eraan te pas

In een kortgedingprocedure vordert de moeder dat de oma alle foto’s van Facebook haalt van haar kinderen. Zij legt daaraan ten grondslag een schending van de Auteurswet (1) danwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Voor wat betreft de vermeende schending van de Auteurswet is de kortgedingrechter duidelijk: nergens blijkt uit dat de moeder de maker van de foto is, dus er is geen sprake van schending van de Auteurswet.

Voor wat betreft de AVG is dat wat ingewikkelder. Deze beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van de persoonsgegevens. Deze verordening is NIET van toepassing (kort gezegd) bij een zuiver persoonlijk of huishoudelijke activiteit. In dit geval werd niet duidelijk of de oma haar Facebookpagina afschermde dus van een dergelijke situatie kon niet worden geschonden. Als de AVG van toepassing is, dan is het noodzakelijk dat toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger(s) aanwezig is voor het plaatsen van foto’s van kinderen onder de 16 jaar. Zowel de moeder als de vader hadden echter geen toestemming gegeven Ondanks het emotionele appel van de oma die dus 7 jaar voor het oudste kind had gezorgd, moest zij van de rechter de enkele foto die nog resteerde op haar Facebookpagina verwijderen. 

Conclusie: pas op met foto’s van anderen

De conclusie van de rechter is conform wetgeving, maar juist de specifieke omstandigheden van het ongeval maken het pijnlijk. Ik hoop dat we niet steeds meer van dit soort procedures gaan krijgen. Schending van je privacy is een ernstige inbreuk waardoor wel degelijk schade kan ontstaan. Denk je dat dit het geval is, neem dan vooral contact op via [email protected]

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden