fbpx

De kip of het ei? Allebei niet!

Fipronil

Een klein uitstapje deze keer naar aansprakelijkheid voor bedrijfsschade. Ook dat komt immers vaak voor en zien we bij Munten Letselschade (waar ook overige aansprakelijkheidskwesties aan bod komen) regelmatig passeren. Wij helpen ook bedrijven die schade hebben opgelopen door het handelen van een ander. In dit geval gaat het om de bekende Fipronil besmetting van kippen en eieren die een paar jaar geleden in het nieuws was. Inmiddels is er een eerste uitspraak gedaan over schadevergoeding in deze kwestie.

Bloedluis en verminderde eiproductie -> Chickfriend tot the rescue

Het moge bekend zijn, dat in Nederland de productiviteit van een kippenstal erg hoog is. De marges zijn niet al te groot dus de kippen moeten veel eieren produceren. Bloedluis is een pest voor kippenboeren, omdat ze (versimpeld weergegeven) zich nestelen op de kippen en bloed onttrekken. Daardoor is de kip niet alleen meer vatbaar voor ziektes, maar wordt ook bloed onttrokken en zo ontstaat verminderde eiproductie.

Het bedrijf ‘Chickfriend’ produceert Fipronil. Dat is een pesticide dat in de diergeneeskunde wordt gebruikt tegen odner meer mijten, vlooien en en luizen bij honden en katten. Volgens de WHO is het matig giftig voor mensen. Om een dergelijk middel in Nederland te introducerenmoet je langs het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Fipronil is door het Ctgb niet toegelaten voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee.

Chickfriend, hiervoor al genoemd, houdt zich bezig met het reinigen van stallen. Ook is er een bedrijf Chickclean opgericht die hetzelfde doet. Zij gebruiken daarvoor een middel dat Dega-16 wordt genoemd. Aan de boeren wordt het middel gepresenteerd als een aromatische vloeistof bestaande uit eucalyptusolie en menthol (klinkt onschuldig niet?).

250 boeren de dupe

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) is de in Nederland aangewezen bevoegde autoriteit in de zin van de Biocidenverordening. Op grond van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de NVWA bevoegd om in het geval van een overtreding van die wet activiteiten stil te leggen indien een ernstig gevaar voor onder meer personen valt te vrezen. 

De NVWA wordt op 19 juni 2017 geattendeerd op het feit dat er Fipronil in de eieren is aangetroffen nadat het bedrijf Chickfriend dat bedrijf had schoongemaakt. De ellende is daarna groot: alle opdrachtgevers van Chickfriend moeten hun zaak sluiten en productie vernietigen. Ruim 250 pluimveehouders zijn de dupe.

Chickfriend en Chickclean moeten betalen

De boeren hebben gezamenlijk een claim bij de rechter neergelegd. Het vonnis van de rechtbank Gelderland van 20 mei 2020 is hier terug te vinden. De bestuurders van Chickfriend en Chickclean moeten nog strafrechtelijk vervolgd worden, maar de bedrijven moeten de schade vergoeden aan de boeren die gezamenlijk naar de rechter waren gestapt. Het gaat te ver om de verhoren bij de NVWA hier te citeren, maar in de uitspraak zijn die terug te lezen. Het is een bizar verhaal over het verwisselen van etiketten en geheime mengsels maken. Ze maskeerden de stof weer met een andere stof. 

De NVWA had opdracht gegeven om te ruimen: hebben zij de schade veroorzaakt?

Chickfriend verweert zich tegen de schadeclaim door te stellen dat de schade eigenlijk is ontstaan niet doordat de boerderijen besmet waren met Fipronil, maar doordat de NVWA na geconstateerde besmetting al die bedrijven heeft laten ruimen. Het is niet Chickfriend, maar de NVWA die de schade heeft doen ontstaan volgens hen.

De rechter gaat daar niet in mee. Tussenkomend handelen doorbreekt de causaliteit (het verband tussen oorzaak en gevolg) niet. De NVWA moest immers tot de ruiming besluiten vanwege de besmetting. De rechter zegt wel nog dat áls de NVWA aansprakelijk is, dat dit niet betekent dat Chickfriend dat niet ook is. De vordering die Chickfriend tegen de NVWA heeft ingesteld wordt overigens afgewezen. 

Contact

Heeft jouw bedrijf ernstige schade opgelopen door het handelen van een andere partij en ben je benieuwd of wij die schade voor je kunnen verhalen? Neem dan contact op via [email protected] of 06-21152677. Dan helpen we je verder op weg. 

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden