fbpx

Schadevergoeding voor huisdieren

schadevergoeding voor huisdieren

Dat het aansprakelijkheidsrecht soms tot de verbeelding sprekende voorbeelden geeft, laat dit artikel op nu.nl wel zien. Een ballonvaarder moet schadevergoeding betalen voor huisdieren, in dit geval zelfs € 65.000,00! Hoe dat bedrag zo hoog komt, waarom hij dat moet betalen en hoe in het aansprakelijkheidsrecht wordt omgegaan met schade aan dieren wordt in het artikel op onze website uitgelegd.

De feiten: een ballonvaarder en drie zichzelf doodschrikkende papegaaien

Het verhaal komt voort uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 2 september 2020. Je kunt die uitspraak hier teruglezen. Op 11 maart 2017 hadden een aantal deelnemers van een luchtvaartwedstrijd zich begeven boven het perceel van een papegaaienverzamelaar. Het eerste deel van het vonnis gaat erover vast te stellen welke ballon er boven het perceel heeft gevaren. Als je daarin geïnteresseerd bent: lees het vonnis. Belangrijk voor de rest van het verhaal is dat de rechtbank op basis van routekaarten, de stelling van Pythagoras én foto’s van de bewoners van het perceel vaststelt dat degene die in rechte is betrokken ook degene is die aan te spreken is voor schadevergoeding voor doden van huisdieren; de zeldzame papegaaien. Zo blijkt maar weer dat een letselschadeadvocaat van alle markten thuis moet zijn.

Aansprakelijkheid voor het doden van de papegaaien door over te varen

De papegaaien in kwestie zaten in een kooi. In een eerder tussenuitspraak van 12 september 2018, zie hier, is terug te lezen hoe de rechtbank in dit uitzonderlijke geval komt tot aansprakelijkheid en schadevergoeding voor huisdieren.

Allereerst stelt de rechtbank vast dat algemeen bekend is dat papegaaien prooidieren zijn die kunnen schrikken van wat er boven hen gebeurt. De organisator van de luchtvaartwedstrijd had ook zogenaamde PZ-zones aangeduid: zones waar niet overgevaren moest worden ter bescherming van bijvoorbeeld dieren. De luchtballon is dicht overgevaren en de rechtbank stelt vast dat het hier ging om een PZ-zone. De ballonvaarder had zich dan ook bewust kunnen zijn van het feit dat hij daar niet moest overvaren omdat er risico van het toebrengen van leed (schade) was. 

Hoe is het overlijden van de papegaaien vastgesteld?

Ook dit is een interessant aspect. Het gaat erom dat de eiser de bewijslast draagt van de stelling dat de papegaaien zich zijn ‘doodgeschrokken’. Zij hadden de dieren begraven nadat ze de dood bij de verzekeraar hadden gemeld. De verzekeraar heeft toen niet om meer onderzoek gevraagd en de rechtbank zegt dan dat de eiser ervan uit mocht gaan dat geen aanvullend onderzoek werd verwacht en dat voldoende was aangetoond dat de dieren zich waren doodgeschrokken door de luchtballon. 

Uiteindelijk: schadevergoeding voor doden van huisdieren is een zakelijke kwestie

Toen eenmaal was vastgesteld wie er over het perceel had gevaren én dat dit de dood van de papegaaien had veroorzaakt, kwam de vraag naar de omvang van de schade naar boven. Als letselschadeadvocaat houd ik mij bezig met het vaststellen van concrete schade ontstaan door het letsel van een persoon. Bij schade aan dieren gaat het anders. Dieren vertegenwoordigen een zakelijke waarde: ze worden bezien als zaken (net als auto’s, woningen etc.). Meestal betekent dat, dat de schade niet al te hoog is (wat is de aanschaf/verkoopwaarde van een hond bijvoorbeeld), maar hier ging het om twee hyacintara’s ter waarden van € 40.000,00 en een geelnekamazone ter waarde van  € 1.250,00. Maar daar houdt het niet op: de veroorzaker moet ook gevolgschade betalen voor het niet kunnen verkopen van eventuele jongen van de hyacintara’s. 

Zo kun je zien dat schadevergoeding voor huisdieren een ingewikkelde en soms lucratieve kwestie is! 

Heb je vragen over dit blog of heb je (letsel)schade opgelopen: stuur dan een e-mailbericht naar [email protected] of bel met 06-21152677. 

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden