fbpx

Smartengeld bij letselschade

smartengeld bij letselschade

Letsel kan in veel gevallen een grote impact hebben op het leven van een persoon. Het kan leiden tot lichamelijke en psychische schade, arbeidsongeschiktheid, verlies van inkomen en verlies van levensplezier. In veel gevallen kan de betrokken persoon aanspraak maken op een schadevergoeding, waaronder smartengeld.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding voor de immateriële schade die een persoon lijdt als gevolg van het letsel. Hierbij kunt u denken aan zaken als pijn, leed, verdriet en verlies van levensplezier. Het doel van smartengeld is om het slachtoffer een zekere mate van genoegdoening te bieden en daarmee te zorgen voor erkenning en compensatie voor de geleden schade.

Hoe wordt de hoogte van het smartengeld bepaald?

Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt rekening gehouden met diverse factoren. Zo wordt er gekeken naar de aard en ernst van het letsel, de duur en mate van de pijn en de gevolgen van het letsel voor het dagelijks leven en werk. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer, zoals de leeftijd en gezinssituatie.

Het berekenen van de hoogte van het smartengeld is geen exacte wetenschap. In Nederland bestaat er geen vaste formule voor het vaststellen van de hoogte van het smartengeld. Het is aan de rechter om in iedere zaak te beoordelen welke vergoeding passend en redelijk is.

Hoe verloopt de procedure voor het verkrijgen van smartengeld?

Het verkrijgen van smartengeld verloopt via een procedure in het kader van een letselschadezaak. Het slachtoffer dient hiervoor een schadeclaim in bij de aansprakelijke partij, bijvoorbeeld de veroorzaker van het ongeval of diens verzekeraar. Als partijen er onderling niet uitkomen, kan de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Belangrijk om te weten is dat er in Nederland geen absolute termijn is waarbinnen de schadevergoeding betaald moet zijn. In de praktijk kan dit leiden tot lange procedures waarbij het slachtoffer soms jaren moet wachten op de vergoeding waar hij of zij recht op heeft.

Conclusie

Smartengeld is een belangrijk onderdeel van de letselschadevergoeding. Het biedt slachtoffers van letsel erkenning en compensatie voor de immateriële schade die zij hebben geleden. Hoewel de berekening van de hoogte van het smartengeld geen exacte wetenschap is, wordt bij het vaststellen van de vergoeding rekening gehouden met diverse factoren.

Heb jij letsel opgelopen als gevolg van een ongeval en wil jij aanspraak maken op een schadevergoeding, waaronder smartengeld? Als letselschade advocaat ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van slachtoffers bij het verkrijgen van de compensatie die jij verdient. Wij helpen jou als kantoor bij het beoordelen van de aansprakelijkheid en het berekenen van de hoogte van de schadevergoeding, waaronder smartengeld. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek en ontdek hoe wij jou kunnen helpen. Dat kan via [email protected] of via 06-21152677

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden