fbpx

Lang(s)lopende letselschadezaken door treuzelende verzekeraars 

Sneller schadevergoeding

Jaarlijks gebeuren er gemiddeld 75.000 ongelukken met letsel. Dat zijn bijvoorbeeld ongelukken in het verkeer, tijdens het uitvoeren van werk of medische missers. Ruim 90 procent van de letselschadezaken is binnen twee jaar afgehandeld. Desondanks zijn er jaarlijks zo’n 6000 zaken die langer lopen dan twee jaar. Bij Munten Letselschade hebben we met enige regelmaat te maken met de trage afhandeling van letselschadezaken. Logischerwijs ook omdat de zwaardere zaken bij ons in behnadeling komen. Toch weigeren we aan te nemen dat die zaken zo lang moeten duren: snelheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor een prettige schadeafhandeling. In dit artikel leggen we je uit waar die traagheid vandaan komt en wat wij hieraan doen. 

Langlopende dossiers

Al langere tijd wordt in de literatuur, de letselschadebranche en in de media gediscussieerd over de trage afwikkeling van letselschadezaken. De Letselschade Raad gaf daarom in 2018 opdracht aan de Universiteit van Utrecht om uit te zoeken wat de reden voor deze trage afhandeling is. Uit het onderzoek is gebleken dat ruim 14.000 letselschadezaken in Nederland langer lopen dan vijf jaar. De oorzaak van langlopende letselschadezaken bleek heel divers te zijn. Volgens de onderzoekers is echter niet één schuldige aan te wijzen, maar dragen alle betrokken partijen bij aan de lange duur van de zaak. 

De duur van een letselschadezaak is vaak lang, omdat er veel partijen betrokken zijn. Alle partijen hebben hun eigen visie en tegenstrijdige belangen in de zaak. Daarnaast duurt een zaak vaak langer, omdat er op verschillende punten discussie kan ontstaan. Zo bestaat er veel discussie over de vraag wie aansprakelijk is, welk letsel is veroorzaakt door het ongeval en of het slachtoffer nog beter kan worden. Naast discussie over deze punten ontstaat ook vaak discussie over de hoogte van de schadevergoeding en moet er worden vastgesteld of er sprake is van een medische eindtoestand, dit gebeurt vaak aan de hand van een medische expertise. 

Kamer voor Langlopende Letselschade

Na onderzoek van de Universiteit van Utrecht naar langlopende zaken heeft de Minister voor Rechtsbescherming de Raad gevraagd een Kamer voor Langlopende letselschadezaken (hierna: de Kamer) op te starten. Volgens de Raad is de instelling van de Kamer ontstaan vanuit de redenering dat het in het belang van het slachtoffer is om een dossier sneller en eerlijker af te handelden. Toch hebben volgens de Raad niet alleen slachtoffers, maar ook verzekeraars belang bij het definitieve afwikkelen van een langlopende letselschadezaak. De Kamer behandelde tot nu toe tien zaken. Een schijntje van de daadwerkelijke probleemgevallen.

Onafhankelijke werkwijze 

De Kamer is een onafhankelijke partij die bestaat uit een voorzitter en drie leden die door het bestuur zijn aangesteld. Door het aantal langlopende zaken te verminderen, wil de Kamer in de toekomst het aantal zaken beperken. De Kamer werkt daarbij in drie lijnen: 

  • Bestaande langlopende zaken versneld oplossen door ze te behandelen in de Kamer; 
  • Door het aanbieden van een systeemoplossing om vertraging in nieuwe zaken te verminderen;
  • Door het verbeteren van het proces en dit proces blijvend te monitoren door klanttevredenheidsonderzoeken. 

Werkwijze Munten Letselschade

Zoals gezegd weigeren wij ons bij trage afwikkeling neer te leggen. Er is wel degelijk iets dat wij kunnen doen om de zaak te bespoedigen. Dat heeft soms wat lef en soms een grote mond nodig. Verzekeraars kampen massaal met onderbezetting dus iedere brief belandt onderaan de stapel. Het enige dat dan helpt is bij belangrijke brieven te blijven stalken. Ook pro actief informatie opvragen waar nog niet om gevraagd is en schadestaten continue updaten helpt om de vaart er wat in te krijgen. 

Contact

Wil je meer informatie over de Kamer en haar werkwijze, klik dan op deze link.

Heb jij letsel opgelopen bij een ongeval en is er sprake van letselschade, neem dan contact met ons op via: 06-21152677 / [email protected] of 0610251574 / [email protected]. Wij zullen dan meteen met jou kijken of wij jou verder kunnen helpen. 

Share:

Meer artikelen:

Voorzittershamer met een stethoscoop

Hoe Letselschadeclaims Werken

Letselschadeclaims begrijpen: Een Stapsgewijze Gids Letselschadeclaims kunnen een overweldigende ervaring zijn voor degenen die erdoor worden getroffen. Het proces kan complex lijken, maar met de

Zend ons een bericht

Binnen 24 uur een reactie

Snel Contact

Opgericht in 2020 streeft Munten Letselschade naar de optimale oplossing voor iedere cliënt. Geen enkel slachtoffer is gelijk aan een ander. Het meest uitdagende is voor iedere cliënt de passende oplossing te zoeken. Dat gaat alleen door zeer persoonlijk contact. Hoe beter wij weten wat er bij jou speelt, des te sneller en soepeler we de passende oplossing bereiken. Dat vraagt soms veel van je, maar je weet altijd wat het plan is, dus ook waarom je het doet. Met het resultaat in het vooruitzicht!

Kantoor

Advocaat

Ⓒ 2020 - Alle Rechten Voorbehouden